Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Arbeid

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Arbeid" i 1996!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/  • Oppgave1: Hva er arbeid? Skriv en artikkel om ulike syn på arbeid på bakgrunn av to eller flere tekster i ressursheftet. Bruk som overskrift: "Arbeid".

  • Oppgave2: Skriv en novelle med motiv fra arbeidslivet. Lag overskrift selv.

  • Oppgave3: Skriv et kåseri om arbeid og fritid. Lag overskrift selv.

  • Oppgave4: Skriv en tekst om å være ung og stå foran valg av utdanning og yrke. Velg sjanger og overskrift selv.

  • Oppgave5: Skriv en artikkel der du peker på noen trekk ved utviklingen av arbeidslivet i vår del av verden i det siste hundreåret, og drøfter hva denne utviklingen har hatt å si for samfunnet og den enkelte. Lag overskrift selv.

  • Oppgave6: Tekst: Utdrag fra Hvite niggere av Ingvar Ambjørnsen og Ut og søke tjeneste av Inger Hagerup (side 6 og 7 i ressursheftet). Skriv en tekst der du gjør greie for hvilket bilde disse to utdragene gir av det å søke arbeid. I hvilken grad mener du personene er representative for unge mennesker i 1990-årene? Velg sjanger og overskrift selv.

  • Oppgave7: Kan verdien av arbeid måles i penger? Skriv et essay med dette som tema. Velg overskrift selv.