Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Arbeid


Her er oppgavesettet til ressursheftet "Arbeid" fra Utdanningsdirektoratet til Norsk som 2.språk fra 2004!

-----------------
DEL A KORTSVAR
-----------------
Alle skal svare på oppgave 1. Deretter skal du svare enten på oppgave 2a eller på
oppgave 2b. Sidetallene i oppgavene viser til ressursheftet.

Oppgave 1
Tekst: Port nummer 12, side 8
A: Uff, denne novella var trist.
B: Ja, men det er jo en naturalistisk tekst.
A: Må den være så trist for det, da?
B: Absolutt. Skal jeg forklare deg hva som er typisk for naturalismen?
A: Ja, gjerne!
B:
Bruk eksempler fra teksten i forklaringen B gir.

Oppgave 2
Tekst: Slapphet og stress, side 14
I artikkelen ovenfor virker det som om personene som blir intervjuet, mener at slappe
holdninger hos arbeidstakerne er en av de viktigste årsakene til økt sykefravær. Du
reagerer på dette og skriver et leserinnlegg til Aftenposten der du
enten
a) tar avstand fra dette synet
eller
b) støtter det som blir sagt.
Lag overskrift selv.

----------------
DEL B LANGSVAR
----------------
Du skal svare på en av oppgavene. Bruk nummeret på oppgaven som overskrift. Er
du bedt om å lage overskrift selv, setter du oppgavenummeret over din egen
overskrift. Sidetallene i oppgavene viser til ressursheftet.

Oppgave 1
Tekst: Hindrer integrering, side 4
Antirasistisk Senter ønsker å starte en debatt om arbeidssituasjonen for innvandrere i
Norge. I den forbindelse vil organisasjonen ha et åpent møte om temaet, og som ung
innvandrer er du bedt om å holde et innlegg. Bruk teksten ovenfor som grunnlag for
innlegget ditt.
Skriv manuset.

Oppgave 2
Tekst: Kva for jobbar kan eg ta?, side 6
En venn skriver til deg at han ønsker å ta sommerjobb i et land du kjenner godt. Han
ber deg gi en beskrivelse av arbeidsforholdene for ungdom i dette landet
sammenliknet med norske forhold. Skriv brevet.
Overskrift: Kjære venn!

Oppgave 3
Tekster: Vi trives med å gå på jobb, side 3
Arbeidets mening, side 13
Ønsket om et meningsfylt arbeid er viktig for deg når du nå skal velge utdanning og
yrke. Du tror at dette ønsket gjelder for de fleste ungdommer. På bakgrunn av de to
tekstene ovenfor skriver du derfor en tekst der du drøfter hva det vil si å ha et
meningsfylt arbeid. Teksten vil du sende til ungdomssida i ei avis.
Lag overskrift selv.

Oppgave 4
Tekster: Fotgjenger i Sibir, side 5
En lesende arbeiders spørsmål, side 16
Nettsida http://www.litteratur.no har Arbeidsliv i litteraturen som tema denne
måneden. Du har lest diktene ovenfor og får lyst til å sende inn en tekst der du tar for
deg ett av dem. Du gjør rede for diktets tema og innhold og skriver hvilke tanker
diktet vekker hos deg.
Lag overskrift selv.

Oppgave 5
LO (Landsorganisasjonen i Norge) har utlyst en novellekonkurranse der temaet er
arbeid. Du ønsker å delta og skriver en novelle der du tar utgangspunkt i ett av
bildene i ressursheftet. Bildet skal fungere som illustrasjon til novella.
Lag overskrift selv.