Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

I Bevegelse

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "I Bevegelse"!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/  • Oppgave1: Skriv en artikkel der du drøfter påstanden til John Whitelegg som er gjengitt i artikkelen til Vermes; "Innskrenke mobiliteten" side 12 i heftet.

  • Oppgave2: Skriv et essay om å være i bevegelse. Trekk inn tekstar og bilder frå heftet.

  • Oppgave3: Skriv et kåseri om å flytte.

  • Oppgave4: Ta utgangspunkt i novella "Flyktning i klassen", og skriv en artikkel om hvordan flyktninger blir mottat i Norge.

  • Oppgave5: Tenk deg at det blir foreslått strenge restriksjoner å bruken av bil. Skriv et debattinnlegg om dette.

  • Oppgave6: Ta utgangspunkt i figurene som viser flyttestrømmen i Norge på side 4 i heftet. Skriv en artikkel der du drøfter i hvilken grad det er ønskelig å endre dette bildet.