Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Halve Verden Bor i By

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Halve Verden Bor i By" i 1997!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/  • Oppgave1: Byvekst - urbanisering - er et globalt fenomen. Skriv en artikkel der du peker på årsakene til at byene vokser og vurderer hvilke konsekvenser dette kan ha.

  • Oppgave2: Storby, småby, tettsted eller bygd? Hvor er det godt å bo? Skriv en tekst om dette. (Oppgi sjanger).

  • Oppgave3: Det blir sagt at By- og Bygde-Norge blir mer og mer like hverandre, men flere av tekstene i heftet peker på forskjeller mellom bygd og by. Skriv et kåseri eller et essay om møtet mellom bygd og by.

  • Oppgave4: I hvilken grad bør vi i Norge søke å opprettholde en spredt bosetting? Skriv en avisartikkel der du drøfter dette spørsmålet.

  • Oppgave5: Antall kjøpesenter i Norge har økt sterkt de siste åra. Dette er en utvikling mange er kritiske til, mens andre ser positivt på framveksten av store kjøpesenter. Skriv en artikkel der du gir uttrykk for din mening om hvilken funksjon kjøpesentrene kan ha når det gjelder f.eks. miljø, ressursbruk, handlemønster og samværsformer.

  • Oppgave6: Skriv et kåseri om kjøpesenter.

  • Oppgave7: "Mens andre nasjoner går på kafe, går vi hjem", uttaler Sissel Benneche Osvold på s. 13 i ressursheftet. Ta utgangspunkt i denne teksten og andre tekster og bilder i ressursheftet, og skriv et essay om hvordan ungdom bruker fritida si.