Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Noas Ark, - Eit Hefte Om Dyr

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Noas Ark, - Eit Hefte Om Dyr" i 1996!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

NB. På Sandefjord VGS er noen av oppgavene byttet ut!  • Oppgave1: Gi eksempler på hvordan mennesker bruker dyr til ulike formål. Vurder i hvilken grad vi har rett til å bruke dyr i disse sammenhengene.

  • Oppgave2: Ta utgangspunkt i Erklæring om dyrenes rettigheter som er utformet etter mønster av FNs menneskerettighetserklæring, og skriv en kommentar til ett eller flere punkt i erklæringen.

  • Oppgave3: Gjør greie for det du oppfatter som hovedsyn og virkemidler i teksten Kval igjen av Erling Lægreid. Gi til slutt uttrykk for din mening om det teksten tar opp.

  • Oppgave4: Tolk teksten Andværs-skarven av Jonas Lie.

  • Oppgave5: Tolk diktet Svarttrost av Hans Børli.

  • Oppgave6: De store rovdyra er både de mest truede og de mest truende i den norske naturen. Gjør greie for synspunkt for og imot fredning av de store rovdyra. Hva mener du om dette spørsmålet?

  • Oppgave7: Film, tegneserier og ulike typer skjønnlitteratur har tallrike eksempler på at dyr opptrer med menneskelige trekk. Gi eksempler på slike framstillinger av dyr, og vis hvilken rolle dyra spiller i disse tilfellene. Hvorfor tror du slike framstillinger er så populære?

  • Oppgave8: Kosedyr, kjæledyr, husdyr, villdyr, ... Skriv et kåseri om dyr. Lag overskrift selv.