Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Oysk Elevøvelser


2KJ:
Bestemmelse av Kjemisk formel for Kobbersulfid Last Ned
Reaksjonshastigheten for Reaksjonen Mellom Tiosulfationer og Hydrogenioner Last Ned
Kjemisk likevekt Last Ned
Bestem Krystallvann i Kobbersulfat Last Ned
Oppløsning av salter i vann Last Ned
Oppvarming av jod Last Ned
Påvisning av Halogenidioner ved å Tilsette Sølvnitrat Last Ned
Reaksjonsevnen Til Magnesium og Kalsium Last Ned
Metallenes Spenningsrekke Last Ned
Syrebasetitrering Last Ned


3KJ:
Analyse av Husholdningseddik Last Ned
Analysere Masseprosenten til Jern ved Permanganattitrering Last Ned
Benzosyre Last Ned
Beregne Avogadros Konstant ved Elektrolyse av Vann Last Ned
Bestemmelse av Løselighetsproduktet til Blyklorid ved Mohrs titrering. Last Ned
Bestemmelse av Løselighetsproduktet til Blyklorid (Gravimetrisk Analyse). Last Ned
Bestemmelse av Syre- og Basekonstanter for eddiksyre, ammonium og ammoniakk Last Ned
Bestemme Klormengden i Klorin Last Ned
Elektrolyse av en NaCl-løsning Last Ned
Fellingstitrering (Mohrs Titrering) Last Ned
Innstilling av en Kaliumpermanganatløsning Last Ned
Innstilling av en Natriumtiosulfatløsning Last Ned
Kolorimetrisk Analyse Last Ned
Kvalitativ analyse av salter, metaller og legeringer (forprøver, anioener og kationer) Last Ned
Lage Sykloheksen av Sykloheksanol Last Ned
Likheter og Forskjeller Mellom Aldehyder og Ketoner Last Ned
Oksidasjon av Propan-1-ol Last Ned
Oksidasjon av Propanal Last Ned
Salpetersyre - En Oksiderende Syre. Last Ned
Svovel med ulik struktur Last Ned
Titrering av natriumhydroksid og kaliumhydrogenftalat Last Ned


2FY:
Boyles Lov Last Ned
Brytningsindeksen for Vann Last Ned
Elektrisk Spenning Last Ned
Elektrisk Strøm Last Ned
Elektromotorisk Spenning Last Ned
Friksjon Last Ned
Fritt fall. Bevaring av mekanisk energi Last Ned
Fritt Fall (Tyngdeakselerasjon) Last Ned
Harmoniske Svingninger Last Ned
Luftmotstand Last Ned
Mekanisk energi Last Ned
Måleusikkerhet Last Ned
Ohmsk Motstand Last Ned
Oppdrift i Vann Last Ned
Spesifikk Smeltevarme For Is Last Ned
Spesifikk Varmekapasitet for et Metall Last Ned
Temperatur Last Ned
Varmekapasiteten til en Varmemåler Last Ned


3FY:
Bruk av oscilloskop Last Ned
Elektromagnetisk Induksjon Last Ned
Friksjon På Skråplan Last Ned
Indusert Spenning Last Ned
Måle Akselerasjon med pendel Last Ned
Måle Elektronmassen med Trådstrålerør Last Ned
Måling av Plancks Konstant Last Ned
Resultanten av Ikke-Parallelle Krefter Last Ned
Sirkelbevegelse Last Ned
Skrått Kast Last Ned
Støt - Bevaring av Bevegelsesmengde Last Ned
Transformator Last Ned


Vennligst mail meg hvis noe ikke skulle fungere, eller om noe er feil!