Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Engasjement

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Engasjement" i 1997!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/  • Oppgave1: "Det gode som eg vil, gjer eg ikkje..." (Rom. 7, 19) Skriv en novelle om en person som er i et dilemma mellom å gjøre det han/hun mener er rett og riktig og fristelsen til å slippe unna.

  • Oppgave2: Skriv en artikkel der du presenterer en sak du er opptatt av, og der du oppfordrer ungdom til å engasjere seg i denne saken.

  • Oppgave3: Skriv et essay med utgangspunkt i de to siste strofene i diktet "Din ungdom".

  • Oppgave4: På s. 13 i heftet finner vi teksten "Backlash for likestilling". Skriv et kåseri med utgangspunkt i denne teksten.

  • Oppgave5: Tolk diktet "No plantar kvinna" av Halldis Moren Vesaas, s. 9 i ressursheftet.

  • Oppgave6: På s. 5 i ressursheftet finner du teksten "Etter en valgkamp?" av Berge Furre. Skriv en artikkel der du drøfter ett eller flere av synspunktene Berge Furre legger frem.