Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Følelser


Her er oppgavesettet til ressursheftet "Følelser" fra Utdanningsdirektoratet til Norsk som 2.språk fra 2005!
-----------------
DEL A KORTSVAR
-----------------
Alle skal svare på oppgave 1. Deretter skal du svare enten på oppgave 2a eller på oppgave 2b.
Sidetallene i oppgavene viser til ressursheftet.

Oppgave 1
Tekst: Vil nekte byfolk mjølk, side 14
Kommunen du bor i, arrangerer kurs med tittelen Bli kjent med Norge.
Under temaet Norsk språk er du blitt bedt om å holde en kort innledning der du
forklarer hvorfor Norge har to offisielle skriftspråk.
Skriv innledningen.

Oppgave 2
Lokalavisa di har en fast spalte der leserne kan sende inn dikt de ønsker å dele med andre.
Innsenderne skriver også en kort tolking av diktet.
Velg enten
c) Lærer, side 5
eller
d) Når du er borte, side 10
og skriv en kort tolking der du legger vekt på form og innhold i diktet.

----------------
DEL B LANGSVAR
----------------
Du skal svare på en av oppgavene. Bruk nummeret på oppgaven som overskrift.
Er du bedt om å lage overskrift selv, setter du oppgavenummeret over din egen overskrift.
Sidetallene i oppgavene viser til ressursheftet.

Oppgave 1
Ressursheftet har inspirert deg til å skrive et essay om følelser der du bruker flere av tekstene
i heftet som utgangspunkt. Essayet ditt vil du sende til ungdomsredaksjonen i en riksavis.
Overskrift: Følelser

Oppgave 2
Tekst: Fly forbanna, side 7
I den lokale ungdomsklubben skal det være en debatt om aggressivitet, og du skal holde et innlegg.
I innlegget drøfter du sitatet: "Mange mener at unge har en større tendens til å bli sinte enn eldre mennesker."
Skriv innlegget.
Lag overskrift selv.

Oppgave 3
Tekster: Mahatma M. Gandhi, 1869-1948, side 12
Terroren sitt ansikt, side 13
I tekstene ovenfor kommer det fram at Mahatma M. Gandhi og Qais Ibrahim har forskjellig syn på bruk av
vold i kampen for en sak. Skriv en artikkel der du kort gjør greie for deres syn på bruk av vold og deretter
kommenterer synspunktene deres. Artikkelen vil du sende til Aftenposten.
Lag overskrift selv.

Utgangspunkt for oppgavene 4, 5 og 6
En av vennene dine har laget en hjemmeside rundt temaet litteratur der brukerne både kan legge inn og hente ut tekster.
For at siden skal bli brukt, trengs det et visst tekstgrunnlag, og flere i venneflokken blir bedt om å bidra med tekster.

Oppgave 4
Tekst: Unnlatelsessynd, side 8
Skriv en tolking av novellen ovenfor. Teksten din vil du legge ut på hjemmesiden.
Overskrift: Tolking av Unnlatelsessynd

Oppgave 5
Tekst: Sjalu kvinne ringde 150 000 gonger, side 7
Skriv en novelle med utgangspunkt i teksten ovenfor. Novellen vil du legge ut på hjemmesiden.
Lag overskrift selv.

Oppgave 6
Tekster: Årene, side 6
Drømmen, side 15
Skriv ned tankene dine rundt ett av diktene ovenfor. Teksten vil du legge ut på hjemmesiden.
Overskrift: Bruk tittelen på diktet.