Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Frihet

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Frihet" i 2006!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

  • Oppgave 1: I teksten "Er vi genstyrte roboter?" blir det spurt om vi har reell mulighet til å bestemme over våre liv (se ressursheftet side 2). Skriv en tekst med utgangspunkt i dette spørsmålet.

  • Oppgave 2: "Det finnes ingen spesiell seksualmoral!" heter det i forordet til Jens Bjørneboes roman Uten en tråd (se ressursheftet side 7). Skriv et debattinnlegg med utgangspunkt i dette utsagnet.

  • Oppgave 3: Ta utgangspunkt i oppslaget på side 12 og 13 i ressursheftet, og skriv en artikkel der du vurderer i hvilken grad det bør settes grenser for ytringsfriheten.

  • Oppgave 4: "Frihet som ikke bygger på likhet og solidaritet, er [...] oppbygging av nye klasseskiller og nedbygging av den nordiske velferdsmodellen," står det i en uttalelse fra Fagforbundets ungdomsutvalg 3. desember 2004 (se ressursheftet side 11). Drøft denne påstanden.

  • Oppgave 5: Skriv et kåseri med tittelen "Ung og selvstendig".

  • Oppgave 6: Oppslaget på side 14 og 15 kaster lys over ulike former for tvang. Mener du at samfunnet kan bruke tvang mot enkeltmennesker? Skriv en artikkel.