Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Frihet


Her er oppgavesettet til ressursheftet "Frihet" fra Utdanningsdirektoratet til Norsk som 2.språk fra 2005!
-----------------
DEL A KORTSVAR
-----------------
Alle skal svare på oppgave 1 og oppgave 2. Sidetallene i oppgavene viser til ressursheftet.

Utgangspunkt for kortsvaroppgavene:
I forberedelsestida har du og noen andre dannet en gruppe som jobber med tekstene i ressursheftet.
Dere har fordelt tekstene mellom dere.

Oppgave 1
Tekster: Din tanke er fri, side 15
Hjemmet, side 12
Bruk diktene ovenfor og forklar resten av gruppa hvilket dikt som er modernistisk og hvilket
som er tradisjonelt. Skriv forklaringen.

Oppgave 2
Tekster:
a) Fra krig i Bosnia til frihet på Fauske, side 11
b) Opphald, side 13
Du skal skrive et kort referat av
enten
tekst a
eller
tekst b.
Referatet skal du legge fram for gruppa. Skriv referatet.

----------------
DEL B LANGSVAR
----------------

Du skal svare på en av oppgavene. Bruk nummeret på oppgaven som overskrift. Er du
bedt om å lage overskrift selv, setter du oppgavenummeret over din egen overskrift.
Sidetallene i oppgavene viser til ressursheftet.

Oppgave 1
Tekst: Ansvar for egen læring, side 3
Du har fulgt med i skoledebatten på debatt.sol.no og ønsker å delta selv. Du tar
utgangspunkt i teksten ovenfor og skriver et innlegg der du blant annet svarer på
spørsmålene du finner i siste avsnitt. Innlegget vil du legge ut på debatt.sol.no.
Lag overskrift selv.

Oppgave 2
Tekst: Fly som en ørn, side 8
Emmas skjebne har gjort inntrykk på deg, og du får lyst til å skrive om henne og den rollen
ørnene spiller for hennes personlige utvikling. Teksten vil du legge ut på
ungdomslitteratursiden.no
Overskrift: Emma

Oppgave 3
Tekster: Røykelov og apartheid, side 7
Alle har krav på et røykfritt arbeidsmiljø, side 7
Ordføreren på stedet der du bor, inviterer innbyggerne til å skrive om hvordan de har
opplevd innføringen av røykeloven. Du skriver et brev om hva du mener innføringen av
røykeloven har hatt å si for deg og andre på ditt hjemsted. Brevet skal du sende til
ordførerens kontor.

Oppgave 4
Tekster: Jenter må lyge for å gå på kino, side 4
Kvinnene redd friheten tapes, side 4
Bollywood, bodybuilding og burka, side 5
Sagt om frihet, side 7
Definisjonen på frihet varierer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) sier:
"Frihet er retten til å gjøre alt loven tillater." Skriv en artikkel der du drøfter Montesquieus
definisjon. Bruk blant annet tekstene ovenfor som kilder. Artikkelen vil du sende til
AmnestyNytt.
Lag overskrift selv.

Oppgave 5
Tekster: Båten til Europa, side 10
Fra krig i Bosnia til frihet på Fauske, side 11
Verdenserklæringen om menneskerettighetene, side 14
En politisk ungdomsorganisasjon på hjemstedet ditt har bedt deg om å holde et foredrag
om årsaker til innvandring. Bruk tekstene ovenfor som utgangspunkt og skriv manuset.