Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Grenser


Her er oppgavesettet til ressursheftet "Grenser" fra Utdanningsdirektoratet til Norsk som 2.språk fra 2003!
-----------------
DEL A KORTSVAR
-----------------
Alle skal svare på oppgave 1. Deretter skal du svare på enten oppgave 2a eller oppgave 2b.
Sidetallene i oppgavene viser til ressursheftet.

Oppgave 1
Tekst: Rettar opp skjermar med sjarm, side 6
Under arbeidet med ressursheftet kommuniserer du elektronisk med flere av dine
klassekamerater, og dere sender over forklaringer av ord og uttrykk til hverandre. Du
skal forklare betydningen de uthevede ordene/uttrykkene nedenfor har i teksten.
Forklar også hvorfor noen av dem står i anførselstegn.
1. ... er ein friskus av eit kvinnfolk.
2. ... Her er det berre eit kjempemiljø,
3. ... vert ikkje mobba av "gutta på golvet"?
4. ... dei er "kanongreie" med meg,
5. ... skal nok imponere meg, flirer sjarmtrollet.
6. ... er dette midt i blinken,
7. ... som høver betre for "det sterke kjønn".

Oppgave 2
Du ønsker deg deltidsjobb ved siden av studiene og søker derfor jobb på
enten
a) et bilverksted
eller
b) et kontor
Navn og adresse på firmaet finner du på selv. Bruk ikke eget navn i søknaden.
Skriv søknaden.

----------------
DEL B LANGSVAR
----------------
Du skal svare på en av oppgavene. Bruk nummeret på oppgaven som overskrift. Er
du bedt om å lage overskrift selv, setter du oppgavenummeret over din egen
overskrift. Sidetallene i oppgavene viser til ressursheftet.

Oppgave 1
Tekst: Kampanjen som hjelper, side 7
Som fersk sjåfør er du bekymret over alle ulykkene som skjer i trafikken. Du har lest
artikkelen Kampanjen som hjelper og bestemmer deg for å skrive et brev til Leon
Nordanger der du kommenterer de tiltakene som er nevnt i teksten. I tillegg kommer
du med dine egne synspunkter på hva som kan gjøres for å få ned antall ulykker.
Skriv brevet.

Oppgave 2
Tekst: Damene, side 4
På skolen arbeider dere med 1970-tallet som et større, tverrfaglig tema. Du har valgt
å se nærmere på forholdet mellom menn og kvinner på denne tiden og vil holde et
foredrag for klassen om novellen Damene. I foredraget ditt viser du hvordan
kjønnsrollemønsteret er skildret i novellen, og du gir også en karakteristikk av en av
kvinnetypene.
Skriv manuset.

Oppgave 3
Tekst: Hun måtte videre, side 2
Teksten ovenfor har fått deg til å tenke over om det finnes et liv etter døden. Skriv en
tekst i dagboka di der du filosoferer over spørsmålet.
Overskrift: 27. november 2003

Oppgave 4
Tekst: Aldri før har så mange nordmenn giftet seg med utenlandske
statsborgere, side 15
I artikkelen ovenfor blir det blant annet hevdet at flerkulturelle ekteskap kan være
med på å stoppe fremmedfrykten i Vesten. Drøft påstanden. Teksten vil du sende til
Dagbladet.
Overskrift: Flerkulturelle ekteskap

Oppgave 5
Tekster: Lydighet og autoritet, side 11
Kjærlighet i dødens forgård, side 12
Nyhetene er dominert av krigsreportasjer hver eneste dag. Bruk de to tekstene
ovenfor og skriv en artikkel om soldatens valg. Artikkelen vil du sende til lokalavisa di.
Overskrift: Soldatens valg