Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Verdifullt?

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Verdifullt?" i 1999!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

  • Oppgave1: Fleire av tekstane i heftet tek opp forholdet vårt til ting vi omgir oss med. Bruk ein eller fleire av tekstane som utgangspunkt for eit essay om forholdet vårt til ting.

  • Oppgave2: På side 12 og 13 i heftet finn du ulike meiningar om kva rolle kunsten skal spele. Skriv ein artikkel der du gjer greie for og kommenterer dei ulike synspunkta.

  • Oppgave3: Ta utgangspunkt i tekstane og bileta i heftet, og skriv eit kåseri med tittelen "Heim, kjære heim".

  • Oppgave4: Sjå på bileta på side 6 og 7. Kva fortel dei om byggjeskikk og livstil, smak og økonomi? Skriv ein artikkel.

  • Oppgave5: "Smak og behag kan ikkje diskuterast", seier eit ordtak. Odd Brockmann hevdar derimot på s. 2 i heftet at det finst evige lover for kva som er vakkert. Kva meiner du styrer oppfatninga vår av kva som er stygt og pent? Har du din eigen smak? Skriv ein tekst med overskrifta "Stygt og pent".

  • Oppgave6: Kvifor er estetikk viktig? Gjer kort greie for synspunkta i Eva Margrete Liens tekst på s.4 i heftet og kommenter dei.