Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Helse

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Helse" i 2007!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

Legger ved sensorveiledningen fra Utdanningsdirektoratet (i kursiv).
 • Oppgave 1: Hva legger du i begrepet "god helse"? Ta utgangspunkt i tekstene på side 2 og 3 i ressursheftet, og skriv et essay.

  Oppgåva er open, og tekstane gir fleire innfallsvinklar. Sensorane må vere førebudde på svært ulike svar. Eksaminandane kan velje perspektiv som spenner frå det personlege til det globale, og dei kan trekkje inn eigne erfaringar. Nokre vil bruke talmaterialet i tekstane, men dette er ikkje noko krav. Når det gjeld krav til essaysjangeren, viser vi til vurderingsrettleiinga.

 • Oppgave 2: Ta utgangspunkt i tekstene på side 6 og 7 i ressursheftet, og skriv et kåseri med tittelen "Treningsglede".

  Tekstene i oppslaget om trening og idrett omhandler både barn, ungdom og voksne, og noen fokuserer på før og nå. Etnisitet og kjønn blir også trukket inn i som aktuelle problemstillinger. Eksaminandene kan fokusere svarene sine ulikt, men evnen til å lage et helhetlig svar med et overordnet perspektiv må belønnes. Når det gjelder krav til kåserisjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.

 • Oppgave 3: "Mange unge sliter seg nesten helt ut for å tilfredsstille de kravene de stiller til seg selv, og de forventningene de føler at andre har til dem," står det i teksten "Perfekt, frisk og vellykket" (se ressursheftet side 4). Skriv et debattinnlegg om forventningspress.

  Oppgåva tek utgangspunkt i eit konkret sitat frå ein tekst, men det er ikkje noko krav at eksaminandane skal bruke tankegods frå resten av teksten. Sensorane må godta svært ulike svar, men det er viktig at innlegga både tek opp krav ein stiller til seg sjølv og krav ein føler at andre har til ein. Sjølv om unge er spesielt nemnt i sitatet, opnar oppgåva også for at ein kan skrive om forventningspress generelt. Eit debattinnlegg vil normalt vere subjektivt og personleg, men ein må leggje vekt på evna eksaminandane har til å argumentere for synet sitt.

 • Oppgave 4: Drøft hvilke virkemidler som er best egnet til å redusere bruken av rusmidler blant unge.

  Oppgaven er ikke knyttet til noen bestemt tekst eller til et bestemt oppslag, men eksaminandene kan finne inspirasjon flere steder i heftet. Bredde i momentene og evne til å problematisere stoffet må belønnes. Eksaminandene kan skrive om rusmidler generelt, men det er viktig å merke seg at oppgaven krever at hovedfokus skal være på rusmiddelbruk blant unge. Når det gjelder krav til drøfting, viser vi til vurderingsveiledningen.

 • Oppgave 5: I hvilken grad mener du at vårt moderne samfunn legger til rette for kontakt mellom mennesker? Ta utgangspunkt i teksten "Den moderne ensomheten" av Lars Fr. H. Svendsen (se ressursheftet side 4), og skriv en artikkel.

  Teksten "Den moderne ensomheten" seier mykje om korleis det er og kva det kan føre til å vere einsam. Med dette som utgangspunkt skal eksaminandane sjå på samfunnet vårt i dag. Tankar frå Svendsens tekst kan gi inspirasjon når dei skal argumentere for synet sitt, men oppgåva går ut over teksten. Eksaminandane skal sjå på om samfunnet legg til rette for kontakt, og da er det naturleg å sjå på kva som er typisk for samfunnet i dag. Nokre kan samanlikne notida med tidlegare tider, men det er ikkje noko krav, sjølv om teksten frå heftet også har eit historisk perspektiv. Når det gjeld krav til artikkelsjangeren, viser vi til vurderingsrettleiinga.

 • Oppgave 6: Ta utgangspunkt i tekstene på side 14 og 15 i ressursheftet, og skriv en artikkel om forholdet mellom livsstil og helse.

  Oppslaget er konsentrert om kosthold, fysisk aktivitet og vekt, men eksaminandene kan trekke inn andre relevante momenter i svarene sine. Fokuset må være på sammenhengen mellom livsstil og helse, men sensorene må godta at begrepene kan bli definert ulikt. Bredde i eksemplifiseringen bør trekke opp, og evne til å problematisere må belønnes. Når det gjelder krav til artikkelsjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.