Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Klær


Her er oppgavesettet til ressursheftet "Klær" fra Utdanningsdirektoratet til Norsk som 2.språk fra 2004!
-----------------
DEL A KORTSVAR
-----------------
Alle skal svare på oppgave 1. Deretter skal du svare enten på oppgave 2a eller på
oppgave 2b. Sidetallene i oppgavene viser til ressursheftet.

Oppgave 1
Tekst: Sagaens kvinner, side 12
Du og noen av skolekameratene dine vil samle foreldregenerasjonen noen kvelder
for å lære dem mer om norsk historie og kultur. En kveld er temaet vikingtida. Du
bruker teksten på side 12 for å fortelle litt om hva klær kunne ha å si i det norrøne
samfunnet.

Oppgave 2
Tekst: Muslimsk høgrepolitikar krev forbod mot skaut, side 6
En politisk ungdomsorganisasjon ønsker skriftlige tilbakemeldinger på hva
ungdommer mener om forbud mot skaut og religiøse symboler i skolen.
Skriv et brev til organisasjonen der du
enten
a) argumenterer for et forbud
eller
b) argumenterer mot et forbud.
Bruk ikke ditt eget navn i brevet.

----------------
DEL B LANGSVAR
----------------
Du skal svare på en av oppgavene. Bruk nummeret på oppgaven som overskrift. Er
du bedt om å lage overskrift selv, setter du oppgavenummeret over din egen
overskrift. Sidetallene i oppgavene viser til ressursheftet.

Oppgave 1
Statsminister Bondevik har i flere taler oppfordret til kamp mot mobbing.
Ungdomsklubben din skal ha et møte der nettopp mobbing er tema. Du skal holde
innledningsforedraget. Bruk en eller flere tekster i heftet som utgangspunkt og skriv manuset.
Overskrift: Kamp mot mobbing

Oppgave 2
Tekst: Smartere i tøyet med elektronikk, side 13
Nordisk Industrifond har utlyst en novellekonkurranse der tekstene skal handle om
nye funksjoner klær kan få i framtida. Du har lyst til å delta og skriver en
sciencefictionnovelle du vil sende til Nordisk Industrifond.
Lag overskrift selv.

Oppgave 3
Tekst: Søster Sarla, side 8
På nettsiden Ungdom_ og_moter.no er følgende ordtak lagt ut: Klær skaper folk.
Leserne blir oppfordret til å sende inn tekster med ordtaket som utgangspunkt. Skriv
en tekst der du bruker ordtaket for å gi et bilde av søster Sarla og menneskene rundt henne.
Lag overskrift selv.

Oppgave 4
Tekst: Tatt med buksene nede, side 11
Du har lest teksten ovenfor og skriver en artikkel om en eller flere sider ved vårt
forbruk som kommer fram i teksten. Artikkelen vil du sende til Folkevett.
Lag overskrift selv.

Oppgave 5
Tekster: Tekstene på side 2 og 3
En persons påkledning kan si mye om selve personen. Skriv en tekst der du gjør
greie for hva man kan signalisere gjennom valg av klær. Teksten sender du til Dagbladet.
Overskrift: Vis meg ditt klesskap, og jeg skal si deg hvem du er.

Oppgave 6
Tekster: Holdeplass, side 3
De røde strømpene, side 4
Tekstene ovenfor har engasjert deg så mye at du får lyst til å dele tankene de har
gitt deg, med flere. Velg enten novellen eller diktet og skriv en tolking du vil sende til
hjemmesiden Ung_i_dag.no.
Overskrift: Tittelen på teksten du har valgt