Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Kropp

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Kropp" i 1999!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

  • Oppgave1: «Lille speil på veggen der, hvem er vakrest i landet her?» Skriv et kåseri om skjønnhetsideal.

  • Oppgave2: Skriv en tekst med utgangspunkt i påstanden «Kroppsdyrkelse og kroppsforakt blir to sider av samme sak». (Ressursheftet s. 2)

  • Oppgave3: Skriv en artikkel om noen av mulighetene og utfordringene som utviklingen innenfor genteknologien fører med seg.

  • Oppgave4: Kropp og klær, sminke, tatovering og piercing sier noe om hvem vi er eller ønsker å være. Skriv et essay om hvordan vi kommuniserer uten ord.

  • Oppgave5: Gjør kort greie for hovedsynspunktet i artikkelen «Når døden ikkje skremmer» (Ressursheftet s. 14-15), og skriv en kommentar.

  • Oppgave6: Skriv en artikkel der du drøfter ett eller flere av synspunktene i oppslaget «Nordmenn på helsetoppen». (Ressursheftet s. 7)