Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Vil Du Ha Det Moro Eller Vil Du Ha Det Fun?

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Vil Du Ha Det Moro Eller Vil Du Ha Det Fun?" i 1995!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

  • Oppgave1: Under OL i 1994 så vi en økende interesse og begeistring for alt som kunne markere norsk egenart. Gi eksempler på hva som ble framhevet som typisk norsk. Hva mener du vi har oppnådd med denne sterke nasjonale markeringen?

  • Oppgave2: Gi noen eksempler fra fortid og nåtid på at norsk har tatt opp i seg ord fra andre språk. Hvordan ser du selv på en slik språklig påvirkning?

  • Oppgave3: Er amerikanisering en trussel mot norsk egenart? Drøft spørsmålet.

  • Oppgave4: Typisk norsk..... Skriv et kåseri med denne tittelen.

  • Oppgave5: Analyser og sammenlign de to reklametekstene for sjokolade (temaheftet s. 4 og 5).

  • Oppgave6: Skriv et personlig essay med tittelen: Drømmen om Amerika.

  • Oppgave7: Gjør greie for det bildet forfatteren Dag Solstad tegner av personer og miljø i utdraget fra "SVIK" (temaheftet s. 8). Hvilke virkemidler bruker han for å få fram dette bildet?

  • Oppgave8: Da et av våre ukeblader brukte bildet på forsiden av temaheftet i en reportasje om moter, ble mange lesere provosert. Hva kan ligge til grunn for en slik reaksjon? Hvordan mener du bunad bør brukes?