Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Oysk Sammendrag


Her er noen sammendrag jeg lagde mens jeg gikk på videregående skole (1999-2002).

FagBok (Forlag)Notat
Bedriftsøkonomi (VK1)Bedriftsøkonomi1 (Økonomiforlaget)Nesten hele pensum + maler
Fysikk (2FY & 3FY)Ergo (Aschehoug)Nesten hele pensum
Nyere HistorieVerden2, Norge2 (Cappelen)Kun 4 kapitler
Kjemi (2KJ & 3KJ)Kjemi (Aschehoug)Nesten hele pensum
ReligionReligion og Etikk (Gyldendal)Kun et par kapitlerBedriftsøkonomi (VK1):
Regnskap (Kap 3)Sammendrag, tekstfil
Mer Om Regnskapet (Kap 4)Sammendrag, tekstfil
Regnskapsanalyse (Kap 5)Sammendrag, tekstfil
Kostnader, inntekter og markedstilpasning (Kap 6)Sammendrag, tekstfil
Lønnsomhetsberegninger (Kap 7)Sammendrag, tekstfil
Ressursforvaltning, miljø og etikk (Kap 8)Sammendrag, tekstfil
Etablering, drift og avvikling (Kap 9)Sammendrag, tekstfil
Fra Forretningsidé til Markedsføring (Kap 10)Sammendrag, tekstfil
maler.xlsFerdigmodeller (Excel)


Fysikk (2FY):
Newtons Lover (Kap 3)Sammendrag, tekstfil
Mekaniske Bølger (Kap 4)Sammendrag, tekstfil
Mekanisk Energi (Kap 6)Sammendrag, tekstfil
Termofysikk (Kap 7)Sammendrag, tekstfil
Elektrisitet (Kap 8)Sammendrag, tekstfil
Fysikk (3FY):
Bevegelsesmengde (Kap 3)Sammendrag, tekstfil
Gravitasjon (Kap 4)Sammendrag, tekstfil
Elektrisk Felt (Kap 5)Sammendrag, tekstfil
Magnetisk Felt (Kap 6)Sammendrag, tekstfil
Induksjon (Kap 7)Sammendrag, tekstfil
Relativitetsteori (Kap 8)Sammendrag, tekstfil
Kvantefysikk (Kap 9)Sammendrag, tekstfil


Nyere Historie:
1.Verdenskrig (Verden)Sammendrag, word.doc
2.Verdenskirg (Verden)Sammendrag, word.doc
Norge i Krig (Norge)Sammendrag, word.doc
Vest Mot Øst (Verden)Sammendrag, word.doc


Kjemi (2KJ):
Periodesystemet (Kap 2)Sammendrag, tekstfil
Kjemisk Binding (Kap 3)Sammendrag, tekstfil
Støkiometri (Kap 4)Sammendrag, tekstfil
Kjemiske Reaksjoner (Kap 5)Sammendrag, tekstfil
Kjemisk Likevekt (Kap 6)Sammendrag, tekstfil
Løselighets- og Fellingsreaksjoner (Kap 7)Sammendrag, tekstfil
Syre-Basereaksjoner (Kap 8)Sammendrag, tekstfil
Redoksreaksjoner (Kap 9)Sammendrag, tekstfil
Kjemi (3KJ):
Materialer i Hverdagen + Analysemetoder (Kap 1)Sammendrag, tekstfil
Syre-Basereaksjoner (Kap 2)Sammendrag, tekstfil
Løselighets- og Fellingsreaksjoner (Kap 3)Sammendrag, tekstfil
Redoksreaksjoner (Kap 4)Sammendrag, tekstfil
Organisk Kjemi (Kap 5)Sammendrag, tekstfil
Kretsløp i Naturen (Kap 6)Sammendrag, tekstfil


Religion:
NyrelgiøsitetSammendrag, word.doc
Kristendommen - BibelenSammendrag, word.doc
Kristen Tro og EtikkSammendrag, word.doc


Vennligst mail meg hvis noe ikke skulle fungere, eller om noe er feil!