Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Ein Annan Stad

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Ein Annan Stad"!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

  • Oppgave1: Skriv ei novelle som er inspirert av biletet på s. 7 eller s. 8 i del 1. Biletet skal tene som ein illustrasjon til novella.

  • Oppgave2: Skriv ein tekst for eit reiselivsmagasin der du presenterer det distriktet du bur i som turistmål.

  • Oppgave3: Fridtjof Nansen hevdar at friluftslivet, slik han skildrar det, fører oss attende til ein "mere menneskelig tilværelse" (del 2, s. 2). Skriv eit essay der du tek utgangspunkt i dette synspunktet. Lag overskrift sjølv.

  • Oppgave4: Noreg er eit av dei få landa i verda der alle har rett til å bruke utmarka utan omsyn til kven som eig grunnen (allemannsretten i friluftslova). Likevel kjem det til konfliktar mellom ulike grupper og ulike omsyn når det gjeld retten til å ferdast ute i naturen og å hauste av han.
    Skriv ein artikkel der du drøftar om det er nødvendig å avgrense allemannsretten. Lag overskrift sjølv.

  • Oppgave5: Å reise kan gi grunnlag for opplevingar og refleksjonar. Skriv ein tekst om verdien av å reise. Lag overskrift sjølv.