Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Utdanning

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Utdanning" i 2002!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

  • Oppgave1: Ta utgangspunkt i ressursheftet og eigne erfaringar, og skriv eit essay om elevrolla.

  • Oppgave2: Kva faktorar påverkar vårt val av utdanning og yrke? Skriv ein artikkel.

  • Oppgave3: Skriv ein tekst med tittelen "Ein god lærar".

  • Oppgave4: Ta utgangspunkt i det bileta i ressursheftet fortel om skole og undervisning, og skriv ein artikkel om korleis læring best kan skje.

  • Oppgave5: Kva inntrykk av norskfaget gir tekstane til Elisabeth Aggvin, Ingvar Ambjramsen og Lars Saabye Christensen? Vurder ditt eige utbyffe av skolefaget norsk.