Eksamensoppgaver Elevøvelser Gjestebok
Sammendrag Java Kontakt

Verden

Her er eksamensoppgavene som ble gitt til ressursheftet "Verden" i 2005!

Samme oppgaver til bokmål og nynorsk!

Andre oppgavesett finner du her: http://www.oysk.com/skole/

Legger ved sensorveiledningen fra Utdanningsdirektoratet (i kursiv).
 • Oppgave 1: "Masseturismen og ryggsekkturismen er en industri som i likhet med sexindustrien stadig overskrider grenser og blir skitnere," hevder Marita Liabø i teksten "Den reisende - en overgriper?" (se heftet s. 14). Skriv en artikkel der du vurderer denne påstanden.

  I svaret sitt vil eksaminandene kunne hente ideer fra Liabøs tekst og fra resten av tekstene i oppslaget. Det kan også være naturlig for dem å trekke inn egne erfaringer som turister. De vil kunne vurdere ulike sider ved masseturisme, eller fokusere mer ensidig på masseturismens negative sider. Liabø bruker ganske sterke bilder i teksten sin, og det kan påvirke noen av svarene.

 • Oppgave 2: "Nesten halvparten av alle nordmenn kjenner seg sterkare knytte til lokalsamfunnet enn til nasjonalstaten," står det i teksten "Heime best" (se ressursheftet side 11). Føler du deg knyttet til lokalsamfunnet ditt eller landet du bor i, eller passer betegnelsen verdensborger bedre på deg? Skriv et essay eller et kåseri.

  Innleiingssitatet i oppgåva er henta frå ein kort tekst som viser til ei meiningsmåling om tilhørsle. Både denne teksten, oppslaget elles og andre tekstar i ressursheftet kan gje bakgrunnsstoff. Oppgåva ber om eigne røynsler og personlege vurderingar, men det er eit pluss om eksaminanden ser dette i eit vidare perspektiv. Likevel minner vi om den sympatiske lesemåten ei slik open oppgåve krev, og sjangrane understrekar òg dette. Når det gjeld sjangrane essay og kåseri, viser vi til vurderingsrettleiinga.

 • Oppgave 3: I 2005 feirer Norge hunderårsjubileum som selvstendig nasjon. Ta utgangspunkt i heftet, og skriv en tale til dette jubileet. Talen skal du holde for unge på din egen alder.

  Det bør kome tydeleg fram at dette skal vere ein tale. Teksten bør ha eit munnleg preg og vere retta mot målgruppa. Det bør òg vere tydeleg at dette er ein tale i samband med jubileumsfeiringa for Noreg, og ikkje til dømes ein ”russetale”.

 • Oppgave 4: Gjør greie for noen av konsekvensene som en globalisert økonomi kan ha, og vurder dem. Skriv en artikkel.

  Denne oppgaven er ikke knyttet til noe bestemt oppslag i ressursheftet. Temaet er likevel godt dekket, og en del eksaminander vil ventelig ta utgangspunkt i én eller flere tekster fra heftet. For eksempel kan de se den globaliserte økonomien i forhold til FNs tusenårsmål for den økonomiske utviklingen i verden.
  Dette er en todelt oppgave der eksaminanden både skal greie ut om konsekvenser av en globalisert økonomi og gi en personlig vurdering av dem. Begge ledd må være med i svaret. I taksonomisk tenkning er det siste leddet mer krevende enn det første, og det bør telle med i vurderingen.


 • Oppgave 5: Skriv en novelle med utgangspunkt i diktet "Immigrant" av Nirmal Brahmachari (se heftet s. 5).

  Å skulle skrive en novelle med utgangspunkt i et dikt er en instruksjon som ikke ofte er blitt gitt til eksamen. Novellen er likevel et sentralt emne i opplæringen og en relevant sjanger til eksamen. Når det gjelder kriterier for novellesjangeren, viser vi til vurderingsveiledningen.
  Diktet ”Immigrant” er kritisk til ”den siviliserte kapitalens” utnytting av folk fra den tredje verden. Det er rimelig å vente at eksaminanden på en eller annen måte tematiserer dette i teksten sin, selv om novellen ikke trenger å gi uttrykk for den samme tendensen som diktet gjør.